PL EN

Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA OBOZU SZKOLENIOWEGO 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ PROMOSPORT

 
INFORMACJE O OBOZIE
 
Jeżeli jesteś zainteresowany wypożyczeniem sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, który zabierzemy dla Ciebie na obóz wypełnij poniższe pola)
 
DANE ZGŁASZAJĄCEGO – RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
 
DANE DZIECKA - UCZESTNIKA OBOZU
 
Skąd dowiedzieliście się Państwo o ofercie naszej firmy?